3i-isolet

3i-Lehké stěnové panely RD 300

Dělící příčky Bytové přepážky Obklad vnitřních stěn

3i-Stěnové panely jsou vyrobeny ze směsi cementu a polystyrénového granulátu
s objemovou hmotností 300 kg/m3. Jsou určeny pro stavbu dělících příček,
bytových přepážek, sklepních kójí, obklad vnitřních stěn apod. Pro svou nízkou
hmotnost jsou vhodným stavebním materiálem také pro půdní vestavby.
Dobrá tepelná izolace, vysoká požární odolnost, zvuková izolace
a rychlá montáž systémem pero-drážka nabízí inovativní řešení
jak z hlediska časové náročnosti pro montáž, tak z hlediska
vynaložených nákladů.

Přednosti

  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Protipožární ochrana A2-s1,d0
  • Zdravotní nezávadnost
  • Tepelná izolace – úspora energií
  • Systém pero-drážka – eliminace tepelných mostů

 

3i-Lehké stěnové panely RD 300

formát tloušťka
250 - 320/58,5 cm pero-drážka 8 - 30 cm s pero drážkou
Jiné výšky a tloušťky na vyžádání

Technická data

Objemová hmotnost 300 kg/m3
Faktor difuzního odporu μ=7
Třída reakce na oheň A2-s1,d0
Požární odolnost EI 90, E120
Tepelná vodivost Lambda λ r = 0,090 W/mK
Pevnost tlaku při 10% stlačení Mpa=0321
Pevnost v tahu při ohybu 0,359 N/mm2 bez omítky 0,476 N/mm2 s omítkou

Povrchová úprava

3i-stěnové panely mohou být omítnuty běžnými materiály jako jsou cementové, vápenné nebo sádrové omítky s použitím síťky, ručně i strojově. Omítané plochy musí být prosté nečistot a prachu a před omítáním lehce postříkány vodou. Pro zamezení trhlin je nutno provést v oblasti vrchních a bočních spojů dilatační spáru.

Obklady

Obklady 3i-stěnových panelů se provádí standardním způsobem. Obkládací dlaždice se lepí běžným lepidlem s použitím armovací tkaniny. Panely musí být zbaveny nečistot a prachu.

Skladování

Skladovat v suchu na rovné ploše pro zamezení prohybu.

steny1-1.jpg, 55 kB

 

steny1-2.jpg, 105 kB

steny2-1.jpg, 272 kB

Montáž

3i-izolační desky s objemovou hmotností 300 kg/m3 se pasují do sebe na pero-drážku. Všechny spáry se zároveň zalepí montážní pěnou. Pro dosažení dobré přilnavosti montážní pěny musí být všechny lepené plochy navlhčeny vodou.

Horní a spodní kotvení

Upevnění ke stropu se provádí pomocí 3i-kotevních úhelníků. Spára nesmí být větší, než 20 mm a rovněž musí být vyplněna montážní pěnou. Ve spodní části se panel pokládá přímo do pěny a rovněž se upevní kotevním úhelníkem.

steny2-2.jpg, 5 kB

steny2-3.jpg, 16 kB

Instalace

Drážky pro elektrické, vodovodní a kanalizační vedení se provádí ruční drážkovací frézkou a vrtákem na krabice.

steny2-4.jpg, 55 kB

steny2-5.jpg, 31 kB

 

steny2-6.jpg, 31 kB

 

steny3.jpg, 239 kB