3i-isolet

desky2-1.jpg, 45 kB

3i-Izolační desky jsou určeny jako tepelná izolace a protipožární ochrana stavebních konstrukcí, zvláště pro tepelnou izolaci stropů a stěn podzemních garáží. Představují optimální řešení pro rychlé a čisté provedení tepelné izolace. Pokládka do bednění bez přídavných kotvících prvků. 3i-izolační desky jsou vhodné také pro následnou montáž pro stěny a stropy. Systém pero-drážka eliminuje vznik tepelných mostů a tím zabraňuje vzniku tepelných ztrát.

Přednosti

  • Rychlá a jednoduchá montáž – úspora nákladů a času
  • Protipožární ochrana
  • Systém pero-drážka – eliminace tepelných mostů
  • Pochůznost
  • Ekologické

3i-Izolační desky RD 200

Izolační desky z EPS granulátu a cementu s objemovou hmotností 200 kg/m3. Vyrobeno ze surovin, které neobsahují retardéry hoření HBCD. 3i-výrobky jsou 100% recyklovatelné. 3i-isolet je samostatný stavební materiál kompatibilní s ostatními systémy.

formát tloušťka
160/60 cm bez pero-drážky 5 - 7 cm bez pero drážky
160/58,5 cm s pero-drážkou 8 - 30 cm s pero drážkou
  Speciální tloušťky na vyžádání

Montáž

Pokládka do bednění bez přídavných kotvících prvků
- rychlá a jednoduchá montáž
- úspora nákladů a času

desky2-2.jpg, 57 kB

Povrchová úprava

Povrch desek může být ponechán bez povrchové úpravy, opatřen nátěrem/nástřikem minerální barvou, případně desky mohou být omítnuty běžnými materiály, jako jsou cementové, vápenné nebo sádrové omítky s použitím síťky, ručně nebo strojově.

desky2-8.jpg, 45 kB

Oprava poškozených míst

Pro zapravení ulomených hran a nerovností 3i-izolačních desek vzniklých při montáži, lze použít výplňovou omítku Tiroplan, pro podhledy bez povrchové úpravy dobarvenou anorganickými pigmenty, případně s příměsí kuliček EPS. Po zaschnutí se povrch přebrousí.

Výplňová omítka Tiroplan s příměsí kuliček EPS a pigmentů

Manipulace na stavbě, skladování

  • Vykládka - Při manipulaci palet jeřábem nutno použít vidle, případně palety podložit a použít dlouhé popruhy. Při zavěšení palet jen na krátké popruhy by došlo k poškození hran.
  • Optimální je návoz přímo na termín pokládky. V případě meziskladu skladovat na rovné ploše pro zamezení prohybu.
  • Manipulace - Desky je nutno přenášet delší stranou ve svislé poloze a pokládat pohledovou stranou směrem dolů. Neopírat o drážku.
  • Před montáží musí být prosté nečistot a prachu a nesmí být namrzlé.

Dodatečná montáž pro stěny a stropy pomocí kovových talířových hmoždin
- dle jednoduchého montážního schéma
- ca 4,5 hmoždiny /m2

desky2-3.jpg, 45 kB

desky2-4.jpg, 45 kB

desky2-5.jpg, 45 kB

desky2-6.jpg, 45 kB

desky2-7.jpg, 45 kB

 

Balení

tloušťka / cm rozměry / cm paleta (160x60cm)/ks paleta / m2
5 160 x 60 * 21 20,16
6 160 x 60 * 18 17,28
7 160 x 60 * 15 14,40
8 160 x 58,5 13 12,17
10 160 x 58,5 11 10,30
12 160 x 58,5 9 8,42
14 160 x 58,5 8 7,49
15 160 x 58,5 7 6,55
16 160 x 58,5 7 6,55
18 160 x 58,5 6 5,62
20 160 x 58,5 5 4,68
22 160 x 58,5 5 4,68
24 160 x 58,5 5 4,68
25 160 x 58,5 5 3,74
26 160 x 58,5 4 3,74
28 160 x 58,5 4 3,74
30 160 x 58,5 3 2,81

* desky bez pero-drážky

desky2-21.jpg, 113 kB

Technická data

Objemová hmotnost 200 kg/m3
Třída reakce na oheň A2-s1,d0
Požární odolnost EI 60
Tepelná vodivost Lambda  λ r = 0,061 W/mK
Pevnost tlaku při 10% deformaci min. 150 KPa
 

desky2-22.jpg, 113 kB

desky2-23.jpg, 113 kB

desky2-24.jpg, 113 kB

desky2-25.jpg, 113 kB

desky2-26.jpg, 113 kB