3i-isolet

3i-Izolační drť plnivo pro lehčený beton

Snadné a levné řešení skladby podlah

3i – izolační sypká drť z recyklovaného polystyrénu a cementu. Drť se smísí s cementem a vodou při ruční nebo strojní výrobě polystyrenbetonu, který je určen pro nenosné a výplňové konstrukce staveb a pro tepelně izolační vrstvy vodorovných konstrukcí. Pro zhutnění je možno přidat písek. Tento zásyp je vhodný pro izolaci nebo vyrovnání povrchu podlah, ve střešních nástavbách, půdách, pro podlahy balkónů a teras.

Použití

 • Vyrovnávací a izolační vrstva stropů a podlah
 • Spádová izolační vrstva teras, balkónů
 • Spádová vrstva plochých střech
 • Izolace rozvodů vody a kanalizace

Vlastnosti a výhody

 • Tepelná izolace
 • Pokládání na nerovné a zkosené plochy
 • Jednoduché a rychlé zpracování od +5°C
 • Pochůznost po 24 hod
 • Cenově zajímavé řešení
 • Hygienická nezávaznost, vhodný i pro interiéry

drt1-1.jpg, 33 kB

 

Technická data

Finální směs lehčeného betonu má objemovou hmotnost závislou na množství přidaného cementu a vody

Objemová hmotnost drtě 200-300 kg/m3
Pevnost v tlaku při 10% stlačení min. 150 KPa
Tepelná vodivost λ = 0,065 - 0,085 W/mK
Výška vrstvy od 8 do 60 cm

Balení

 • Big-bag 1 m3 (1000 l )
 • PE Pytel 100 l

Směsný poměr

 • 1m3 izolační drtě
 • 80-120 kg cementu podle požadované pevnosti
 • 100 – 140 l vody
 

Příprava

Do vody přidat cement a rozmíchat na cementové mléko. Postupně přidat drť a promíchat, dokud nevznikne polosuchá homogenní směs. Pokud je směs příliš suchá a nesoudružná, přidat vodu. Výsledná směs nesmí být tekutá. Silnější vrstvu zhutnit, povrch stáhnout latí a uhladit hladítkem. Zásyp na venkovních plochách nutno chránit před nadměrným vysycháním a povětrnostními vlivy. Pokládáme vždy na celou výšku vrstvy. Při zpracování je nutno počítat se zhutněním ca 12%

Příklady použití

drt2-1.jpg, 230 kB

Cena

Balení big-bag / 1 m3 150 Kč bez DPH
Balení v PU pytlích 1 m3 350 Kč bez DPH
 
drt3-1.jpg, 36 kB

př. Skladba podlahy

 • Parkety 1,5 cm (dřevěná podlaha)
 • Potěr 5 cm
 • 3i-lehčený beton 20 cm
 • Železobeton 20 cm
drt3-2.jpg, 36 kB

př. Skladba podlahy

 • Dlažba 1,5 cm
 • Potěr 7 cm s podlahovým topením
 • 3i-lehčený beton 20 cm
 • Železobetová deska 20 cm
drt3-3.jpg, 36 kB

př. Skladba ploché střechy

 • Dvouvrstvá izolace
 • Potěr 5 cm
 • 3i-lehčený beton ve spádu 2,5%
 • Železobetová deska 20 cm